جواد ظریف او خواجه اصف د سیمې او افغانستان په اړه هم غږېدلي

د ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو پر نورو مسایلو سربېره د افغانستان په اړه هم غږېدلي. د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو په ...