حدود ۱۰۰ زن در ننگرهار با کمک برنامه پروموت شامل کار شدند

حدود ۱۰۰ زن فارغ شده از مراکز تحصیلات عالی در ولایت نگرهار به کمک برنامه موسوم به «پروموت»، برنامه ویژه اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده «یو اس اید» در حمایت از اشتغال و تحصیل زنان در دوایر دولتی و غیردولتی مشغول کار شده اند.