حمله راکتی به میدان هوایی کندهار

امروز گروه طالبان به میدان هوایی ولایت کندهار چند راکت پرتاب کردند.