"حکومتداری باز سبب تقویت ادارات دولتی و حکومتداری خوب می شود"


By محمد حلیم کریمی on 14 March 2018
کابل (پژواک، ۲۳ حوت ۹۶): دیدبان شفافیت افغانستان، حکومتداری باز را سبب تقویت ادارات دولتی و حکومتداری خوب می داند، اما با نگرانی می گوید کسانی که در راس مجتمع حکومتداری باز قرار گرفته اند، به مشارکت و نظارت مردم باور ندارند.

سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان، این مطلب را امروز در نشست... read more