حیدر عبادی خود را در انتخابات آینده پارلمانی عراق نامزد می‌کند

حیدر عبادی صدراعظم عراق می‎گوید که خود را در انتخابات آینده پارلمانی این کشور نامزد خواهد کرد.


در نظر است که اتخابات پارلمانی عراق در ۱۲ ماه می برگزار شود.


تاریخ برگزاری این انتخابات باید از سوی پارلمان عراق تائید شود.


عبادی عضو حزب دعوت است، این حزب شیعه عراق با ایران ارتباط نزدیک دارد.


اما تحلیلگران می‎گویند که عبادی نسبت به نوری المالکی صدراعظم پییشین عراق روابط را با اقلیت سنی این کشور تامین کرد و همچنان روابط بغداد را با عربستان سعودی بهبود بخشید.