خلیلی: برای ختم جنگ و تامین صلح گام‌های استوار برخواهیم داشت

رئیس شورای عالی صلح افغانستان با ابراز خوشبینی می‌گوید که در سال پیشرو اقدامات مهمی در راستای گفتگوهای صلح و ختم جنگ برداشته خواهد شد.