خودکشی شاهزاده سعودی در فرودگاه لندن + ویدئو

رسانه ها از خودکشی یک شاهزاده سعودی به نام «بندر بن خالد بن عبدالعزیز آل سعود» در فرودگاه لندن خبر دادند.