خوشبخت ترین کشور جهان معرفی شد

بر اساس گزارش سالانه سازمان ملل در مورد "سطح خوشبختی کشورها" که امروز منتشر شد ، فنلاند شادترین کشور جهان معرفی شده است.