خوشبینی نور از پیشرفت اندک در مذاکرات

عطامحمد نور والی «مستعفی» بلخ می‌گوید که مذاکرات میان حزب جمعیت اسلامی و حکومت وحدت ملی پشرفت‌هایی داشته است.