داعش در جوزجان کودکی را سر برید + عکس

گفته می‌شود که این کودک صرفاً به دلیل اینکه شوهر خواهرش در صفوف پولیس محلی فعالیت دارد به شکل بی رحمانه از سوی گروه تروریستی بین المللی بنام داعش سرش از تن جدا گردیده است