دریافت نامه با 240 سال قدمت تاریخی در داخل مجسمه حضرت عیسی+ویدیو

مجسمه حضزت عیسی "Cristo del Miserere" که در یکی از کلیساها در شمال اسپانیا واقع شده بسیار قدیمی است، بنابراین قبل از نزدیک شدن به کریسمس آن را بازسازی می کنند.