در تخار بیش از ۴۰هزار موتر بدون اسناد موجود است


By زلمى عزيز on 14 March 2018
تالقان (پژواک،۲۳حوت۹۶): ریاست ترافیک تخار می گوید که در مرکز و ولسوالی های این ولایت، بیش از ۴۰هزار موتر بدون اسناد موجود است، که در رویدادهای جرمی و امنیتی از همین موترها استفاده می شود.

حضرت گل فرخاری مدیر ترافیک تخار، به پژواک گفت که رانندگان این موترها اسناد قانونی ندارند و همین کار سبب شده... read more