در حمله هوایی نیرو های بین المللی ۲ طالب در بگرام کشته شدند

مقام های امنیتی ولایت پروان می گویند که در حمله هوایی نیرو های بین المللی دو طالب مسلح در ولسوالی بگرام این ولایت کشته شدند.


محمد محفوظ ولیزاده قوماندان امنیه پروان به رادیو آزادی گفت که این طالبان دیشب در منطقه بخشی خیل ولسوالی بگرام پس از آن هدف قرار داده شدند که می خواستند حمله راکتی را بالای میدان هوایی بگرام انجام بدهند.


طالبان مسلح تا حال درین مورد چیزی نگفته اند.