در ولایت کندهار بیماران مبتلا به ایدز افزایش یافته است

بیماران مبتلا به ایدز نظر به آمارهای ریاست صحت عامه ولایت کندهار در این ولایت افزایش یافته است.