دستگاه‌های بایومتریک تا ختم امروز به مراکز تمام ولایات انتقال می‌یابد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که تا ختم امروز جمعه (۲۰ میزان) وسایل بایومتریک به مراکز تمام ولایات این کشور، انتقال می‌یابد.