دغدغه‌های اصلی رای‌دهنده‌ها چیست؟ انتخابات ۹۷ افغانستان

حدود ۹ میلیون نفر برای شرکت در انتخابات پارلمانی ثبت نام کرده‌اند، ۶۴ درصد آن‌ها مردان و ۳۴ درصد دیگر زنان هستند.