دفاع وزارت: د نویو امریکايي روزونکو له را استولو سره به تلفات کم شي

د افغانستان دفاع وزارت وايي، دغه هېواد ته د نویو امریکايي روزنکو په را استولو سره به د جګړې په ډګرونو کې...