دموکراسی در امریکا در خطر است

تیلرسون هشدار داد: رشد بحران ملی بر سر اخلاقیات و انسجام ، دموکراسی امریکا را در معرض خطر قرار می‌دهد.