دنقیب مسید دوسیه کې راؤ انوار ته د وعده معاف ګواه وړاندیز شوی

دجنورۍ میاشت کې کراچۍ کې د پولیسو په لاس د وژل شوي پښتون زلمي نقیب مسید د وژنې په جرم نیول شوي پولیس افسر راؤ انوار ته وړاندیز شوی چې که دنقیب مسید د وژنې دوسیه کې وعده معاف ګواه جوړ شي نو نرمي به ورسره وکړل شي.