دومین دوره مسابقات سخنرانی دانشجویان افغانستانی دانشگاه های ایران + عکس

دومین دوره مسابقات سخنرانی دانشجویان افغانستانی با درخشش بانوان سخنران به کار خود پایان داد.