دو مقام ارشد پوليس به زندان محکوم شدند


By شکیلا کجابی on 14 March 2018
کابل (پژواک،٢٣حوت ٩٦): دو تن از منسوبين ارشد پوليس، از سوى محکمۀ ابتدائيه مرکز عدلى و قضايى مبارزه با جرايم سنگين فساد ادارى، به سه سال زندان محکوم شدند و منسوب ديگر پوليس برائت گرفت.

محکمۀ علنی اين متهمين (پاسوال سيد عمر نايب زاده رييس پیشين تحقيقات جنايی زون ٦٠٦ انصار درهرات، سمونيار نجيب... read more