د برېښنايي توکو نندارتون کې برېښنا نه وه

تېره اوونۍ د ساینس او ټکنالوژۍ په برخه کې تر ټولو لویه خبره په لاس وېګس کې د برېښنايي یا اېلېکترونیکي توکو د نندارتون وه.