د داوینچي ۴۵۰ میلیون ډالري اثر د ابو ظبۍ لوور موزیم پر لور

ګومان کېږي چې د حضرت عیسی (ع) د څېرې دا نقاشي به د لیوناردو داوینچي اثر وي. دا اثر کابو ۵۰۰ کاله لرغونی دی او په پام کې ده چې د ابو ظبۍ لوور موزیم ته ولېږدول شي.