د مېګن مارکل د واده جامې به څنګه وي؟

د مې پر ۱۹ مه نېټه مېګن او شهزاده هري واده کوي. هڅېوک نه دي خبر چې د واده جامې به يې څنګه وي خو د بريتانيا شاهي کورنۍ د پخوانيو جامو څخه اندازه لګول کېدی شي.