د نړۍ مشهور فزیک پوه سټیفن هاکینګ مړ شو

د معاصرې نړۍ تر ټولو مشهور فزیک پوه عالم سټیفن هاکینګ مړ شو.