د ډاکټرانو خبرداری: چاغښت د ځیګر ناروغۍ ډېروي

د نوي څېړنو له مخې په برتانیا کې د اته کسانو له ډلې یو تن د وزن د ډيروالي له امله د ځیګر د ناروغیو له ګواښونو سره مخامخ دي.