د کورنيو چارو وزارت وايي، د نشه يي موادو د قاچاق کوونکو نيول ډېر شوي

د کورنيو چارو وزارت د زندانونو او توقيف ځايونو رياست د معلوماتو له مخې، دا مهال د افغانستان په زندانونو کې ۳۰ زره...