رئیس جمهور بولیوی: سخنان ترامپ توهین به کل جهان است

رئیس جمهور بولیوی گفت، که سخنان جدید رئیس جمهور امریکا درباره کشورهای های افریقایی، هائیتی و السالوادور توهیت به کل جهان است.