رئیس جمهور جمهوری چک در انتخابات از رقیبش پیشی گرفته‌است

میلوش زِمان رئیس جمهور جمهوری چک در انتخابات ریاست جمهوری این‌کشور نسبت به رقیب اصلی‌اش سبقت جسته است. 


با شمارش ۹۰ درصد آرا، زِمان ۳۹ درصد آرا را کسب کرده‌است. 


با این ترتیب، نتایج نشان می‌دهند که انتخابات به دور دوم کشانده خواهد شد. 


زِمان ضد مهاجرت و طرفدار موقف‌های روسیه و چین است. 


رقیب زِمان، یرژی دراهوش که یک چهرۀ لیبرال طرفدار اروپاست، ۲۶ درصد آرا را به دست آورده‌است. 


هفت نامزد دیگر کمتر از ده درصد آرا را از آن خود کرده‌اند. 


غالباً، رؤسای جمهوری چک قدرت اجرایی محدودی دارند ولی زِمان که در سال ۲۰۱۳ میلادی برگزیده شد از نفوذ نیرومند بر بحث‌های عامه برخوردار بوده‌است.