رئیس جمهور فرانسه متعهد ادامه گفتگو با ایران شد

رئیس جمهور فرانسه وعده نمود که برای دورساختن تنش در مورد برنامه اتمی ایران در هفته‌های آینده با تهران گفتگو می‌کند. 


امانوئل مکرون این سخن را در حاشیۀ اجلاس سران جی هفت یا هفت کشور صنعتی جهان امروز ابراز داشت. 


این اجلاس سه روزه در شهر بیاریتس در جنوبغرب فرانسه دایر شده است.


امانوئل مکرون گفت: "رهبران جی هفت دیروز مباحثاتی در مورد ایران داشتند که در نتیجه دو خط مشترک ایجاد شد: هیچ عضو جی هفت نمی‌خواهد که ایران بمب اتم داشته باشد و همه اعضا به صلح و آرامی در منطقه وابستگی عمیقی دارند." 


رئیس جمهور فرانسه دو روز پیش در پاریس با وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف ملاقات کرد.


روابط ایران و امریکا بعد از آن تیره شد که واشنگتن سال گذشته از توافق اتمی سال ۲۰۱۵ با ایران خارج شد و تعزیرات خود بر این کشور را از سرگرفت.