رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان عازم آذربایجان شد

رئیس کمیته ملی المپیک و تربیت بدنی افغانستان به هدف اشتراک در نشست وزیران ورزش و جوانان کشورهای اسلامی عازم آذربایجان شد.


ریاست تربیت بدنی گفته است که در این نشست در باره تصویب استراتژی ورزش جوانان در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ و تقویت و پیشرفت ورزش در کشور‌های اسلامی گفتگو می‌شود.


این نشست امروز آغاز و تا نوزدهم ماه جاری میلادی در باکو پایتخت آذربایجان ادامه می‌آبد و در آن به همکاری‌های مشترک در بخش ورزش نیز توافق صورت می‌گیرد.