رادمنش: علیه تروریستان در هر جا که باشند عملیات نظامی می‌کنیم

وزارت دفاع افغانستان می‌گوید، در هر جای به شمول ولایت ارزگان که جنگجویان خارجی با طالبان همکاری می‌کنند، عملیات نظامی خواهد کرد.


دگروال رحمت شاه قیمتی قوماندان لوای چهارم پیاده اردوی ملی در ارزگان دیروز شنبه به رادیو آزادی گفت که خارجی‌ها که بسیاری شان به گفتۀ او داکتران پاکستانی هستند در بخش معالجۀ زخمی‌های طالبان همکاری می‌کنند.


برید جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفته‌است که جنگجویان خارجی‌ در برخی از ولایت‌های دیگر افغانستان هم با طالبان کمک می‌کنند.


وی گفت:


"نه تنها در ولایت ارزگان بلکه در هلمند، فراه، ننگرهار، در درزاب جوزجان خارجی‌ها با طالبان همکاری می‌کنند. ما در هر جای که تروریستان باشند، عملیات نظامی می‌کنیم."


به گفتۀ جنرال رادمنش در عملیات دیروز شنبه در مرکز ارزگان و مناطق چهار چینو و دهراود شش قریه پاکسازی شده‌اند.