راپورونه: پاکستان کې د وسله‎والو ډلو په تاوتریخوالي کې ۲۱ سلنه کمی راغلی

راپورونه وايي چې په پاکستان په پرله‎پسې درېیم کال کې هم د وسله‎والو اړوند تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی.