رزمایش سیستم دفاع هوایی اس - 400 در جنوب شرق روسیه+ویدیو

رزمایش نظامی در جنوب شرق روسیه با شرکت سیستم دفاع هوایی اس – 400 روسی انجام شد.