رستمی: ۱۱ هزار باغچه خانگی برای ۸۵۰۰ زن ایجاد شده‌است

به هدف حمایت از اقتصاد زنان روستایی ۱۱ هزار باغچه خانگی برای ۸۵۰۰ زن ایجاد گردیده‌است.


اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت و مالداری امروز شنبه «۲۳جدی۱۳۹۶» در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این باغچه‌ها زنان دهقان می‌توانند در فصل‌های مختلف سال سبزیجات کشت کنند و به قیمت مناسب آنرا به فروش برسانند.


آقای رستمی هدف از این باغچه‌ها را مصونیت غذایی و هم‌چنان افزایش عواید خانواده‌ها عنوان کرد.


سخنگوی وزارت زراعت می‌گوید که این وزارت هم‌چنان برای افزایش حاصلات زراعتی، تخم‌های اصلاح شده نیز توزیع کرده‌است.


وزارت زراعت و مالداری در نظر دارد تا پایان سال‌جاری هجری شمسی حدود ۲۸ هزار باغچه خانگی دیگر را در سراسر افغانستان به بهره برداری بسپارد.