رهایی زندانیان طالبان از دو روز گذشته آغاز شده است - منبع

منبعی از حکومت افغانستان می‌گوید که ده‌ها زندانی پس از تحقیق نهادهای عدلی و قضایی بر اساس فرمان رییس آزاد شده است.