روزنامه‌های کابل؛ یکشنبه ۲۴ جدی

اصلاحات در پلیس افغانستان، انتخاب عضو جدید کمیسیون انتخابات و آوازه‌های حل جنجال بلخ و قندهار با استعمال زور، مهمترین عناوین مطالب تحلیلی روزنامه‌های ۲۴ جدی/دی کابل است.