"روسيه و ازبکستان، مانع عضويت افغانستان در سازمان شانگهاى مى شوند"


By خواجه بصیر فطری on 13 February 2018
کابل (پژواک، ٢٤ دلو ٩٦): برخى اشتراک کننده هاى يک گفتمان در کابل گفتند که روسيه و تا حدى ازبکستان، در حالى مانع عضويت افغانستان در سازمان شانگهاى مى شوند که شانگهاى به افغانستان، و افغانستان به اين سازمان نياز دارد.

همچنان شمارى از اشتراک کننده هاى اين گفتمان مى گويند با آنکه ديدگاه واحد ميان... read more