روش عجیب برای کنترول شاهزاده های سعودی

عربستان سعودی برای کنترول رفت و آمد شاهزاده هایی که اخیرا به اتهام فساد دستگیر و سپس آزاد شده اند ، از پابند الکترونیکی استفاده می کند.