رييس مشرانو جرگه بر عملى شدن منظورى استعفاى عطامحمد نور تاکيد کرد


By خواجه بصیر فطری on 14 January 2018
کابل (پژواک،۲۴جدی۹۶): رييس مشرانوجرگه، بر عملى شدن منظورى استعفاى عطامحمد نور تاکيد کرد و برخى اعضاى مشرانوجرگه مى گويند ناگزيراند که به دليل نبود عدالت در تقررى ها به اداره هاى حکومت مراجعه کنند.

محمد اشرف غنی رییس جمهور کشور، در نوزدهم جدی در سخنرانى اش در مراسم فراغت اکادمى پوليس در کابل، از... read more