ستودیوی آزادی - تازه‌ترین خبر های جهان

نگرانی سازمان ملل‌متحد از افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان، ادامۀ تحقیقات و بررسی‌ها در مورد ناپدید شدن خبرنگار سعودی در ترکیه و عضویت یک بانوی افغان در کمیتۀ بین‌المللی المپیک. این همه را در ستودیوی آزادی تماشا کنید.
این مجموعۀ خبری هفت شام به وقت افغانستان از تلویزیون پیشگام نیز پخش می‌شود.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29536388.html