ستودیوی آزادی - خبرهای مهم از سراسر جهان

وزیر دفاع امریکا از علاقه مندی طالبان به گفتگو های صلح سخن گفته است، مسموم شدن یک جاسوس پیشین روس در بریتانیا روابط دو کشور را پر تنش ساخته و در همین برنامه از تظاهرات گَنگ ها و ناشنوا ها در هند به شما می گوییم. ستودیوی آزادی را ساعت ۷ از تلویزیون پیشگام نیز ببینید.
Originally published at - https://da.azadiradio.com/a/29096618.html