سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم افتتاحیه لویه جرگه مشورتی صلح