سخنرانی رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از ۲۷مین سالگرد پیروزی جهاد مردم افغانستان