سخنرانی رئیس جمهور غنی پس از ادای نماز عید سعید فطر