سخنرانی مقدماتی دکتور عبدالله عبدالله درسفارت امریکا به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی پناهنده

سخنرانی مقدماتی دکتور عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان درسفارت امریکا به مناسبت بزرگداشت از روز جهانی پناهنده 30 جوزا 1398