سرباز ترکیه در جنوب شرقی این کشور کشته شد

یک سرباز ترکیه در شهر چوکورجه از ولایت حکاری در جریان پرتاب راکت از قلمروعراق شدیداً زخمی و بعداٌ جان باخت.