سردار محمد همراز گوینده سابقه‌دار رادیو تلویزیون ملی درگذشت

سردار محمد همراز شاعر نویسنده و گوینده سابقه‌دار رادیو تلویزیون ملی افغانستان، چشم از جهان پوشید.


همراز از مدت ۴۰ سال به این‌سو گوینده و مدیر اداره نطاقان رادیو تلویزیون ملی افغانستان بود.


وی مدتی هم به‌حیث رئیس رادیو تلویزیون ملی ولایات لغمان و ننگرهار و رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان ایفای وظیفه کرده‌است.


سردار محمد همراز نویسنده و شاعر نیز بود که برخی آثار وی چاپ شده‌اند.