سرچینه: افغان ولسمشر د ولسي جرګې د ریاست قضیه سترې محکمې ته سپاري

یوه حکومتي معتبره سرچینه وايي، افغان ولسمشر به ډېر ژر د ولسي جرګې د ریاست په سر رامنځته شوې قضیه سترې محکمې ته وسپاري.