سعودی ها راهی برای جذب زنان تنها پیدا کرده اند

از این پس زنان بالای 25 سال قادر به دریافت ویزای توریستی و بازدید از عربستان سعودی بدون همراه خواهند بود.